Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, a Jaksa és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság kijelenti, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

1) Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő) adatai:
Jaksa és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely címe: 6000 Kecskemét, Daru u. 20
Adószám: 20519311-2-03
Fő tevékenység: Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
Bankszámlaszám: 50800128-11058959-00000000

Ügyfélszolgálat:
Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleim rendelkezésére az info@szuperuleshuzat.hu e-mail címen.
(Plusz információ: Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeimen tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatban, keressen bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.
 

2) Alapelveink

Cégünk az adatok kezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
d) Cégünk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön adatait.

 

3) Az adatok fizikai tárolási helye
 

Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettem az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.
Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.
 

4) Adatfeldolgozók
 

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt.

Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.

 

5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Termék / szolgáltatás megvásárlása

  • Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

  • Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), a vevő megjegyzése

  • Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés

  • Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

     

 

6) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rávonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törvényi kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését kérjük!

Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet.

Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

 

Jaksa Szabolcs

ügyvezető

Elérhetőség

Kecskemét, Izsáki út 31. Tel.: 06-70/453-9925

Látogatók

Látogatók összesen: 105409